Du representerer IKKE meg!

I 2011 blir Salman Taseer, en guvernør i Pakistan, skutt og drept av sin egen livvakt ved navn Mumtaz Qadri. Årsaken til det er guvernøren sine kommentarer om hvordan blasfemiloven i Pakistan blir misbrukt til å undertrykke minoriteter i Pakistan. Han mente at denne loven måtte reformeres, slik at anklager om blasfemi ikke skal kunne brukes til å sette folks liv i fare basert på en svak lov. Livvakten ble arrestert og dømt til døden etter en rettsprossess i Pakistan, basert på landets grunnlov og det juridiske systemet. Den 29. februar i år ble han henrettet for drapet.

Guvernøren (venstre) ble drept av terroristen
Guvernøren (venstre) ble drept av terroristen

Livvakten er dermed en terrorist i både religiøs, moralsk og ikke minst offisiell forstand. Religionen tillater ikke noen privtperson å ta livet av en annen. Moralske prinsipper tillater ikke drap av noen basert på deres ytringer. Den pakistanske grunnloven og det juridiske systemet har dømt ham som en terrorist.

Den 6. mars ble det arrangert en støttemarkering for den avdøde terroristen, hvor rundt 90 personer dukket opp foran den pakistanske ambassaden i Oslo for å markere sin protest mot at livvakten ble henrettet. Blant de 90 oppmøtte var også Nehmat Ali Shah; imamen ved en Oslo moskè. For en uke siden ble det arrangert protester også i Pakistan, med flere tusen religiøse, som ved en raskt glans kan minne om ekstreme. De har tydeligvis ekstreme holdninger, når de kommer ut til gatene for å demonstrere mot henrettelsen av terrorist, og dermed også demonstrere i mot avgjørelsen tatt av det pakistanske rettssystemet.

Nehmat Ali Shah har fått massiv kritikk fra de aller fleste muslimske miljøene i Norge for deltagelsen hans i markeringene både i Oslo og i Pakistan. Etter markeringen i Oslo svarer denne imamen at han var der for å bruke sin ytringsfrihet. Jeg lurer på om han deltok i noen som helst markering for å støtte den drepte guvernøren sin bruk av ytringsfrihet?

Aftenposten konfrontere han med spørsmål om hvorfor han deltok. Det var ikke mye rasjonelt å få ut og jeg kan bare forestille meg frustrasjonen til reporteren. Skal man virkelig tro på hans svar om at han “kun var der for å lese bønn for den avdøde”? Hadde alle andre mullaer i verden fri den dagen? Selv en 5-åring vil forstå hva det betyr å delta på en slik markering og stå foran tusenvis av støttespillere for en avdød terrorist. Er det noen som trenger bønn så er det de gjenlevende i denne verden som kjemper livets ærlige kamp hver eneste dag.

Nehmat Ali Shah- leder av en Oslo-moskè
Nehmat Ali Shah- leder av en Oslo-moskè

Det som virkelig irriterte meg da jeg leste intervjuet i Aftenposten er følgende utsagn av Nehmat Ali Shah: “Jeg ble introdusert som moskeens imam. Men da jeg sto og talte, sa jeg at «jeg er ikke her bare fordi jeg er moskeens imam, men for å si min mening og for å representere alle pakistanere og muslimer i Norge».”

Videre bemerker reporteren at ikke alle muslimer vil være enige med han. Til dette svarer imamen “- De må ikke være enig i det, det er deres rett å si sin mening.”

Ja, vi muslimer i Norge har rett til å si vår mening. Jeg, som en norsk muslim som du påstår at du representerer, har også rett til å si min mening. Min mening er: Du representerer IKKE meg!

Dine meninger representerer IKKE mine meninger. Ditt standpunkt representerer IKKE mitt standpunkt. Din måte å forstå islam på representerer IKKE min forståelse av islam. Din deltagelse på støttemarkeringer for en terrorist representerer IKKE mine handlinger. Du står der foran tusenvis av forvirrede mennesker ikke som min representant, men kun representant for  deg selv. Du har rett til å ytre din mening, akkurat som guvernøren i Pakistan hadde, men for all del; ikke påtving din tankegang som min. Jeg kan ikke huske å ha gitt deg retten til å gjøre det.

Er det ikke litt betenkelig at muslimer i Norge arrangerer markeringer MOT terror. Muslimer i Norge skriver kronikker MOT ekstremisme. Muslimer i Norge har ikke en eneste gang sagt noe positivt om terroristen som drepte guvernøren. Allikevel tør du å påstå at du representerer oss?

Avslutter med et gratis tips: Er Nehmat Ali Shah og hans moskè genuint opptatt av å jobbe mot terror og ekstremisme, så er første steget kanskje å slutte å delta på markeringer til støtte for terrorister.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>