Tvang og diskriminering i Koranen?

Dette innlegget er en kommentar til Aftenpostens artikkel fra 20. oktober 2015, med tittel: “Eksmuslimer i Norge forteller: Derfor bryter vi med islam“.

Når det foregår en så ensformet og selektiv journalisme hvis formål fremstår som alt annet enn å fremvise et nyansert bilde, føler jeg at det er min plikt å kommentere.

Kvinneundertrykking, hat, pedofilisme, diskriminering og utstøting er noen få stikkord som assosieres med islam i artikkelen. Meningene er hentet fra eks-muslimer med minimal lærdom om den religionen de har forlatt. I et forsøk på å styrke artikkelens budskap og autentisitet har det visstnok blitt hentet inn kommentarer fra islamforskere som Kari Vogt og Knut Vikør, samt Abid Raja og Shakeel Rehman. Et dårlig forsøk.

Radikale mennesker finnes desverre i alle former og religioner.
Radikale mennesker finnes desverre i alle former og religioner.

Disse menneskene i artikkelen har fått en høy røst fordi de har kontroversielle personlige meninger eller opplevelser, og det selger langt mer enn et bilde om islam som setter respekt, likeverd og kjærlighet i sentrum. Mahammad Rah som tester Guds allmakt og gir Gud svarfrister på en uke, eller Cemal Knudsen Yukel som mener at hans mor var født til å være slave fordi hun var kvinne, klarer jeg ikke å ta seriøst. Jeg undrer om de noensinne har lest Koranen.

Hadde disse tatt seg tid til å lese så ville de ha visst at Islam IKKE tillater noen form for tvang i religion. Man skal fritt velge den trosretningen man ønsker (Koranen, 2:193). Hadde de lest Koranen ville de ha visst at islam ikke skiller mellom mennesker basert på hudfarge, kjønn, økonomi eller samfunnsklasse. Det er kun dine handlinger som avgjør hvorvidt du er et godt eller dårlig menneske (Koranen, 6:132 & 49:13). Dette er i tråd med alle lover og regler i dagens verden. I Norge skal du aldri straffet eller belønnet basert på din hudfarge eller kjønn, men basert på dine handlinger.

For mens kvinner i Norge fikk stemmerett i 1913 og året anses som et gjennomslag i kvinnens rettigheter, fikk kvinnene i islam stemmerett for 1400 år siden. Mens slaveriet ble avskaffet i USA i 1865, ble den avskaffet for 1400 år siden på den arabiske halvøya. Kvinner fikk lov til å velge ektefelle, gå på skole, jobbe og snakke med hvem hun ønsket for 1400 år siden. All form for diskriminering ble avskaffet for 1400 år siden. Ifølge islam er kvinnen og mannen like mye verd på alle mulige måter (Koranen, 33:35).

Det disse menneskene i artikkelen forteller om handler ikke om islam, men om en ukultur. Denne ukulturen vokser som en epidemi når ingen tar ansvar og retter opp misforståelser noen mennesker har vedrørende islam, eller hvilken som helst ideologi for den saks skyld. Det er alles kollektive ansvar at ingen skal kunne misbruke religion- eller kulturrelativisme når grunnleggende menneskerettigheter blir frarøvet. Det at en liten gruppe mennesker mistolker/misbruker religionens navn, betyr ikke at de har den riktige forståelsen av selve ideologien. Om det så er Anders Behring Breivik, eller Al-Baghdadi (ISIS lederen).

Det gjør meg vondt at eks-muslimene i artikkelen har opplevd utstøting og trakassering som følge av at de brøt med islam. Ethvert menneske har rett til å velge den trosretningen de måtte ønske, eller velge å ikke ha noen trosretning i det hele tatt. Islam tillater fritt valg av religion/ateisme og oppfordrer til kritisk tenking:
“Og du skal ikke blindt følge noe informasjon som du ikke har direkte kunnskap om. Du må bekrefte det selv (…)” (Koranen, 17:36).

Du skal derfor heller ikke blindt følge islam. Dersom din mor blir behandlet som en slave eller hvis kvinner undertrykkes, om personer med annerledes livssyn blir diskriminert, om rasisme florerer, så er det din plikt å sette spørsmålstegn ved en ideologi. Det hjelper ikke å bare bryte med ideologien, for de menneskene med slike holdninger fortsetter å eksistere på samme sted der du forlot dem. Det gjelder også å skille mellom selve ideologien i sin reneste form, kontra de som påstår å følge den.

Altfor mange tar snarveien for å tilnærme seg kunnskap via en “lærd”. Ingen av verdens muslimer har enerett på verken islam eller Koranen. På samme måte har heller ikke noen av disse “eks-muslimene” enerett på å fremstå som islams stemme, slikt det dessverre fremkommer gjennom Aftenpostens reportasje.

One thought on “Tvang og diskriminering i Koranen?”

Leave a Reply

Your email address will not be published.